- Reset + PDFPrindi

"Eesti president: rahva edu võti on tema mõistus", WalesOnline

16.10.2008

David Williams, Western Mail

 

Eile Walesi külastades ütles Eesti president järgmised sõnad: „Väikesed demokraatlikud riigid on edukad siis, kui nad hindavad kõrgelt oma rahvuslikku vara, s.o oma riigi meeste ja naiste mõistust.”

Walesi peaministri kabinetis istudes sõnas Toomas Hendrik Ilves: „Väikerahvad peavad väärtustama iga oma liikme ideid. Viimane kui üks mõtlev inimene on oluline.”

Läbimurdelise internetipõhise suhtlussüsteemi Skype kodumaa Eesti tunneb uhkust selle üle, et on suutnud muuta uue tehnoloogia inimeste igapäevaelu osaks.

President Ilves lausus: „Oleme oma infotehnoloogia arendamist nii tõsiselt võtnud seepärast, et me ei pea mõttekaks koormata oma aju töödega, mida võivad teha ka masinad.”

Ta lisas: „Meid on kõigest ligi 1,4 miljonit. Meie rahvaarvu pole võimalik suurendada, küll aga saab suurendada meie rahva tähtsust.”

Ta on uhke, et eestlased saavad parkimise eest maksta mobiiltelefoni abil, ja loodab, et inflatsiooni aeglustumisel ühineb tema riik euroalaga 2011. aastal.

President Ilves tunnistab, et EL-i ja NATO-ga ühinemine on nõudnud suuri muutusi. Muu hulgas on riik võtnud kohustuse tasuda teatud makse ja kaotanud kontrolli mõnede intressimäärade üle.

Kuid sellise autonoomia kaotamisele eelnes aastakümnete pikkune elu nõukogude korra all. Eesti sai taas iseseisvaks 1991. aastal. Tänavu suvel jälgiti õudusega Vene vägede tegutsemist Gruusias.

President Ilves usub, et kontrast Euroopa ja üha autoritaarsemaks muutuva Venemaa vahel muutub järjest teravamaks.

Ta ütles: „Venemaa demokratiseerumisega ei lähe minu arvates viimasel ajal eriti hästi. Ma pean silmas sõnavabadust, väljendusvabadust, võrdsust seaduse ees, korruptsiooni, autoritaarset vastuseisu opositsioonile ja viimase suutmatust meedias oma arvamust avaldada. Euroopa ees seisab tõsine küsimus: kas olulisem on äri tegemine või oma väärtuste eest seismine?”

Erilist muret teeb rahvusvaheliste õiguste kaitse.

President sõnas: „Väiksemad riigid vajavad rahvusvahelist õigust enam kui suured. Meie kui väikerahva eksistents sõltub seadusest palju rohkem kui võimust.

Thucydidese põhimõtte järgi võivad tugevad teha, mida tahavad, ja nõrgemad teevad, mida neil kästakse. Eks me oleme päris sageli olnud olukorras, kus teeme seda, mida kästakse.”

Presidendi sõnul on eestlased Gruusiaga solidaarsed.

Psühholoogi haridusega Ilves oli eesliinil ka külma sõja aegsetes propagandalahingutes. 1984. aastal asus ta tööle raadio Vaba Euroopa Müncheni toimetusse.

Tema tugev ameerikalik aktsent pärineb USA ülikoolides veedetud aastatest ja samas riigis suursaadikuna töötatud ajast.

Ta ei usu, et Islandi panganduse kokkuvarisemine oleks määranud hukule kogu idee väikestest nutikatest riikidest.

Ta ütles: „Väikeses riigis sõltub peaaegu kõik sellest, kuidas asju ajada. Eestis moodustab finantssektor 4% SKT-st, Islandil aga 25% SKT-st.”

President tunneb rõõmu Eesti majandusedu üle: „Kui me alustasime, oli SKT umbes 800 dollarit aastas. Eelmisel aastal oli see juba 21 600 dollarit (*per capita, ostujõu pariteedi alusel), mis jääb Portugaliga peaaegu samale tasemele. Selline edu on saatnud meid alates iseseisvumisajast kuni 2006. aastani.”

Ta lisas: „Korruptsiooni esineb meil vähem kui pooltes EL-i riikides. Me pidime kehtestama maksud, et Euroopa Liiduga ühineda.” 

 

Link inglisekeelsele artiklile WalesOnline veebilehel.