- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President ajalehele Lääne Elu 5. jaanuaril 2007

05.01.2007

Ilves: õpetajat tuleb väärtustada

 

Enriika Liiv

 

Härra president, oma uusaastakõnes tundsite muret, et noored lähevad välismaale õppima. Kuidas võiks Teie meelest jääda rohkem noori kodumaale haridust omandama?

Tegelikult ei tundnud ma muret, et noored lähevad välismaale õppima, vaid et noored ei tule siia tagasi. Vastupidi on Eestile ääretult kasulik, kui noored omandavad mujalgi teadmisi ja kogemusi, mida rakendavad siin. Nii nagu Eestigi on ühel või teisel alal parim koht midagi õppida, nii on teistel aladel teised kohad.

Selles pole midagi valesti, kui noored lähevad aastaks, kaheks või koguni neljaks õppima välismaale. Euroopa Liit just soodustab seda. Eesmärk ongi, et noored saaksid eri koolides õppida, ja see on ka Eestile kasulik, kui tullakse siia õppima. Peaasi, et nad tunneksid, et tulevad siia tagasi! 

 

Olete ka ise omandanud hariduse mitmes välisriigis. Milline on Teie hinnang Eestis antavale haridusele?

Kõige paremini oskaksin rääkida oma poja kogemustest, kes on käinud nii Eesti, Saksa kui ka Ameerika koolides. Ei saa öelda, et ükski neist oleks parem või halvem kui teine. Sellega tahan öelda, et Eestis on koolid, vähemalt põhi– ja keskkoolid ning gümnaasiumid tõesti sama head kui kõige paremad koolid mujal.

Teiselt poolt, kui vaadata, kui hästi on Eestis keskkooli või gümnaasiumi lõpetanud toime tulnud mujal õppides, pole meil mingit põhjust siin muretseda ega häbeneda. 

 

Foorumil on mitu kõnelejat tõstatanud küsimuse, kuidas saaks õpetaja tänapäeva ühiskonnas seada kõrgemasse staatusesse. Mida Teie arvate?

Tegelikult pole õpetaja nii madala staatusega.

Mõelgem meie oma ajaloole, kus olid 19. sajandist alates kaks kõige olulisemat inimest külas või vallas kirikuõpetaja ja kooliõpetaja — mõlemad olid õpetajad. Minu kogemus on, et vähemalt maal on kooliõpetaja endiselt üks kõige lugupeetavamaid inimesi üldse.

Vaadelgem ka materiaalset poolt. Minu meelest on vaja — mõeldes tulevikule ja mis seda määrab — väärtustada tulevaste täiskasvanute haridust. Kui me tahame, et see oleks kõrgel tasemel, siis peaksime õpetajaid väärtustama ka palgaga.

Eriti tähtsaks pean, et võimalused õpetajatel elada maal, väljaspool suuri keskusi, leiaks mingeid lahendusi hüvede või palgatingimuste näol. Et anda pedagoogidele rohkem võimalusi maakoolides õpetamiseks.