- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilves vastuseks meediaväljaannetele seoses Riigikohtu üldkogu otsusega jätta rahuldamata õiguskantsleri taotlus tunnistada Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping Eesti põhiseadusega vastuolus olevaks

12.07.2012

Tunnustan õiguskantsleri teemapüstitust ning Riigikohut põhjaliku analüüsi eest. Mul on hea meel, et Riigikohtu üldkogu hinnangul on Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping põhiseaduspärane.

Eesti inimeste heaolule ja Eesti riigi kestlikkusele on oluline meie osalemine Euroopa Liidus ja euroalas. Paremat valikut Eestil ei ole. Siin on õigustatud, täpsemalt hädavajalik Euroopa stabiilsusmehhanismi ESM tõhus otsustamismenetlus. Ka juhul, kui ohu korral euroalale, seega Eestilegi, piirab see meie enda senist otsustusõigust. Just nii järeldas ka Riigikohus.

Pean seejuures oluliseks, et võim – parlament, valitsus, kõik otsustajad – selgitaksid inimestele ausalt ja arusaadavalt euroala olukorda ja Eesti võimalusi. Olen kindel, et rahvas toetab arukaid valikuid.

Loodan, et ESML-i ratifitseerimine Riigikogus sel suvel kujuneb samas ka sisuliseks aruteluks euroala ja laiemalt Euroopa Liidu tuleviku üle.

Euroopa Liidu tuleviku kujundamises osaleme me ise. Edasiste euroala arengute puhul võib Eesti põhiseaduse täiendamine olla vajalik. Seda saab teha rahvahääletusel. Praegu ei ole taolisi arenguid ette näha.