- Reset + PDFPrint

"Rysk storövning väcker oro i Baltikum", Svenska Dagbladet

16.09.2013

Mikael Holmström


Det ryska övningsangreppet på Sverige på långfredagen var en väckarklocka för hela Östersjöområdet, säger Estlands president Toomas Hendrik Ilves. Denna vecka startar Ryssland en storövning som oroar Östersjöländerna.


SvD:s avslöjande den 22 april om hur ryskt bombflyg övade anfall mot Sverige på långfredagens natt ger ännu svallvågor runt Östersjön. Sverige hade ingen fungerande incidentberedskap medan danska jaktplan lyfte från en bas i Litauen.

–Jag är stolt över att de enda som kom upp i luften var Nato med de danska planen. Även om de var lite långt ifrån ryssarna så reagerade de i alla fall, säger Estlands president Toomas Hendrik Ilves.

Estland kom med i försvarsalliansen Nato 2004, liksom Lettland och Litauen. 2006 blev Ilves president i Estland och han omvaldes 2011.

–Generellt ser vi långfredagens incident som en väckarklocka för hela Östersjöområdet. Det har funnits en sorts självbelåtenhet om säkerhetssituationen här. Men vi lever inte Den eviga fredens värld. Nu har vi framför oss övningen Zapad 2013 (Väst 2013) där Ryssland ska öva invasion av de baltiska staterna, påpekar Ilves.

Den ryska övningen, där även Vitryssland deltar, börjar i slutet av denna vecka (se grafiken). När förra manövern hölls 2009 var scenariet etnisk oro i de baltiska länderna. Det ryska svaret blev en offensiv mot Nato där övningens final var en simulerad rysk kärnvapenattack mot Polen.


Hur ser ni på att Ryssland spänner sina militära muskler?


–Det är rätt obegripligt. Vi hotar inte dem, svarar president Ilves.

Han understryker att den som angriper ett baltiskt land måste räkna med att få hela Nato-alliansen emot sig. Det innebär att Nato i sitt försvar kan slå tillbaka var som helst mot angriparens territorium.

I november ska Natoför första gången på tio år öva försvar av alliansens territorium i stor skala. Övningen har namnet Steadfast Jazz (Orubblig jazz). Att den genomförs i Östersjön, Polen och Lettland är ingen slump.

–Steadfast Jazz är en övning som vuxit fram på grund av det ryska uppträdandet, förklarar Ilves.

Innan president Barack Obama flög till Stockholm mötte han i Washington de tre baltiska presidenterna. Ilves ser mötena som ett kvitto på att säkerhetsfrågorna vid Östersjön åter hamnat i fokus.

Estland, som har ökat sitt försvarsanslag, är ett av de få länderna i Nato som enligt president Ilves når upp till alliansens mål att satsa 2 procent av sin bruttonationalprodukt på försvaret. Han oroas av att Europas försvarsutgifter sjunker, medan USA ensamt står för 70 procent av alliansens försvarskostnader vilket blir politiskt ohållbart i längden.

Av länderna runt Östersjön satsade Ryssland 2012 mest på sitt försvar, 4,4 procent av sin bruttonationalprodukt. På delad andraplats ligger Estland och Polen på 1,9 procent enligt fredsforskningsinstitutet Sipri.

Sverige på åttonde plats är det nordiska land som satsar minst: 1,2 procent av bruttonationalprodukten. Vid det säkerhetspolitiska mötet Riga Conference den 8 september hamnade president Ilves och utrikesminister Carl Bildt i en kortare irriterad ordväxling på podiet.

Bildt ville tala om framtida EU-strategier, medan president Ilves slog fast att flertalet länder i Europa idag inte ens klarar att leva upp till de ekonomiska mål de själva enats om inom eurozonen och Nato.

Sverige står utanför Nato och har Nordens minsta försvarsmakt (se grafiken). Att alliansen militärt skulle hjälpa länder som inte är med i Nato är enligt Ilves en "missuppfattning". I den så kallade solidaritetsklausulen har Sverige ändå deklarerat att vi hoppas få militär hjälp om vi själva attackeras.

–En sådan ensidig deklaration är inget fördrag. Varje student som läst en säkerhetspolitisk grundkurs vet att Natofördraget slöts 1949. Först när alliansen organiserades 1950 blev det riktigt seriöst. En solidaritetsförklaring utan fördrag och utan organisation – det är två steg bort från Nato. Man ska inte blanda ihop olika ting, klargör president Ilves.

Ryssland är redan militärt helt dominerande i Östersjöområdet men ett nytt inslag är den kraftiga satsningen på snabba elitförband. I den nya svenska boken "Ryska elitförband" skriver författarna Lars Gyllenhaal och Joakim von Braun att delar av svenskt territorium kan bli högintressanta i en konflikt Ryssland-Nato och tillägger:

"Ryssland arrangerar numera lika många militärövningar som under sovjetisk tid, inklusive oanmälda storövningar för elitförband. Många av de soldater som övar idag är, till skillnad mot gårdagens, välbetalda och stolta yrkessoldater medan officerarna ofta har stridserfarenhet från Afghanistan, Tjetjenien och Georgien".

–Varje land har rätt att öva sin militär och sina trupper, men ryssarnas övningsscenarier kan ifrågasättas. Deras manövrer planeras inte för försvar av det egna territoriet utan omfattar också främmande territorier. Specialtrupper och luftlandsättningstrupper behövs inte för att försvara sitt eget territorium. Det gör oss lite oroliga, säger Lettlands försvarsminister Artis Pabriks.

Han är öppet kritiskmot att stora Nato-länder, särskilt Tyskland, inte sänder en enda soldat som kan sätta ner sina kängor i Baltikum under övningen Steadfast Jazz.

–Vi skulle vara mycket glada om våra partners, särskilt i Europa, vore mer engagerade. Det gäller även Sverige, säger Valdis Pabriks.


Original article on the Svenska Dagbladet webpage.
Original article in the Svenska Dagbladet (PDF-files): page 1, page 2.