- Reset + PDFPrint

"Estland: Sveriges säkerhetsläge försvagas av brexit", SVT Nyheter

© TT

06.07.2016

Ulf Hambraeus


Den estniska presidenten Toomas Hendrik Ilves levererar ett varningens ord till Sverige med anledning av att Storbritannien väljer att lämna EU. Sveriges säkerhetspolitiska läge har försvagats avsevärt av brexit, säger han till SVT Nyheter.

Oftast sedd i fluga, möter vi den estniska presidenten sommarledigt flug-lös i den gotländska sommaren i Almedalen. Han är en av alla de som tar aktiv del i politikerveckan, och de hetaste ämnena kring honom rör i dessa dagar brexit och den säkerhetspolitiska situationen kring Östersjön.

På åtminstone ett sätt faller dessa ämnen samman, enligt honom. På en direkt fråga om brexit har någon påverkan på Sveriges säkerhetspolitiska läge, så svarar han kort och gott:

– Ja, det har den. Alldeles definitivt.


Förlorar brittiskt skydd


Den estniska presidenten lyfter ett ännu inte särskilt omtalat faktum: Sverige och övriga länder inom EU som inte är med i Nato förlorar det brittiska säkerhetspolitiska skydd som följer av EU:s solidaritetsklausul.

I dag har Sverige och samtliga övriga länder inom EU ett ömsesidigt ansvar att ställa upp om ett medlemsland utsätts för en allvarlig attack, en klausul som Frankrike för övrigt åberopade i samband med terrorattackerna i Paris i vintras. Solidaritetsklausulen behöver inte innebära direkt militär hjälp, men den kan göra det.

– De som inte är med i Nato och som säger att de kan räkna med att artikel 42 punkt 7 (EU:s solidaritetsklausul) ska försvara oss, kommer inte att kunna räkna med ett lika starkt skydd, när Storbritannien är ute ur EU. Storbritannien är idag den riktigt starka militära kraften inom EU, säger Toomas Hendrik Ilves.


Hultqvist: Lite tidigt att avgöra


Att just Storbritannien lämnar EU betyder alltså särskilt mycket för icke-Nato-länderna. Dessa förlorar sitt starkaste skydd inom unionen, och de är ju inte skyddade av Nato.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill dock tona ned den säkerhetspolitiska betydelsen av att Storbritannien lämnar EU. Visserligen förlorar vi här en formell rätt till brittisk hjälp genom EU:s solidaritetsklausul, men det finns andra avtal som förpliktigar, menar han.

– Det är nog lite tidigt att ha bestämda uppfattningar i den frågan. Jag har fört ett samtal med den brittiska försvarsministern Michael Fallon, och han markerar väldigt hårt Storbritanniens höga ambitionsnivå när det gäller att bidra till säkerheten i Europa och att de åtaganden man har ligger fast. Vi har ju också helt nyligen tecknat ett omfattande bilateralt avtal med över 50 punkter med Storbritannien, och jag ser det landet som en mycket nära vän, säger Peter Hultqvist.


Original article on the SVT Nyheter webpage.