kantseleis

Pressiteated

- Reset + Prindi

Vabariigi President algatas Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse põhikirja muutmise

23.03.2007

President Toomas Hendrik Ilves algatas oma eilse otsusega Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse põhikirja muutmise, et korrastada sihtasutuse tegevust ning avardada leppeosaliste võimalusi osalusdemokraatia arendamiseks Eestis.

Põhikirja muudatused kasvatavad leppeosaliste ja kahandavad riigipea osa Sihtasutuse juhtimisel, sealhulgas Sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamisel, misläbi kogu leppe protsess muutub tulemuslikumaks, paindlikumaks ja kodanikuühiskonna toimeprotsessidega arvestavaks.

“Kodanikuühiskonda ei juhita riiklikult ja käsu korras, presidendil on siin täita partneri ja toetaja, mitte ülemuse funktsioon,” ütles president Ilves. Tema sõnul saab vaid neutraalne ning poliitiliselt sõltumatu valitsusväline koostöövõrgustik tulemuslikult osaleda Eesti arengu kujundamisel, edendades oma tegevuse kaudu demokraatiat ja kodanikuvastutust riigis.

Riigipea hinnangul peab Ühiskondliku Leppe protsess looma ja taastootma ühiskondlikku dialoogi ning demokraatlikke valikuid. “Eesti vajab mõtestatud dialoogi ja debatti, mis arendab meie väärtushinnanguid, ühendab hoiakuid ja mõtlemist,” ütles president Ilves.

Ühiskondlik Lepe on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühenduste koostöövõrgustik, mille sihiks on osapoolte seisukohtade teadvustamine, läbirääkimine ja kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes. Eelõige keskendutakse meie rahva tervise, hariduse, sotsiaalse turvalisuse ning regionaalse arengu teemadele. Ühiskondliku Leppega on tänaseks ühinenud enam kui 60 organisatsiooni.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus annab kord aastas välja kogumikku “Eesti Inimarengu Aruanne”.

Ühiskondliku leppe tegevust koordineerib Vabariigi Presidendi poolt 2003. aastal asutatud Ühiskondliku Leppe Sihtasutus. Käesoleva aasta kevadel jõuab lõpule Ühiskondliku Leppe uuendamine ja sihtasutuse tegevuse ümberkorraldamine, mille eesmärgiks on muuta leppe protsess efektiivsemaks ja tulemuslikumaks.

 

Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 23. märtsil 2007