kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"EKK: presidendi ümarlaua otsuseid hakatakse ellu viima järgmisel nädalal", Postimees, 23. november 2012

23.11.2012

Toimetas Teelemari Loonet


Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (EKK) on alustanud ettevalmistusi, et kõik soovijad saaksid hakata tegema ettepanekuid demokraatia tervise ja tuleviku seisukohalt oluliste seaduste kaasajastamiseks.

Vastava kokkuleppeni jõudsid erakondade, vabakonna ja akadeemiliste ringkondade esindajad sel kolmapäeval president Toomas Hendrik Ilvese korraldatud nõupidamisel, kus toetati ideed luua kõikidele osalemisvõimaluse pakkumiseks ühisloomekeskkond (eestikeelne vaste mõistele «crowd-sourcing»).

Maksimaalset avatust ja osalust taotlev protsess kulgeb kokkuleppe kohaselt riigipea egiidi all, tehnilise korralduse eest vastutab Eesti Koostöö Kogu (EKK).

«Järgmisel esmaspäeval koguneb algatusrühm oma esimesele koosolekule, et panna paika ühisloomeprotsessi esialgne aja- ja tegevuskava,» ütles EKK juhataja Olari Koppel.

Ta meenutas, et kolmapäeval lepiti presidendi juures kokku arutelu teemades, edasise töö vormis ja võimalikes tähtaegades. Lahendused tuleb leida erakondade rahastamise ja selle kontrolli küsimustele, tagada erakondade aus ja elav konkurents, samuti suurendada iga hääle kaalu valimistulemuse otsustamisel. Lisaks sellele tulevad arutusele ettepanekud ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimise ja -parteistamise pidurdamiseks ning kodanikele senisest enamate võimaluste loomiseks osaleda poliitilises protsessis valimistevahelisel ajal.

«Praeguse soovitusliku kava järgi kogutakse ettepanekud kokku jaanuari lõpuks, seejärel läbivad need kogenud erapooletute ekspertide mõjuanalüüsi,» selgitas Koppel. «Siis tulevad avalikud rahvaarutelud ning protsess päädib kevadel, kui viimistletud ideed esitatakse parlamendile. Erakondi nähakse ses protsessis võrdsetel alustel kaasatud osalejatena, mis peaks oluliselt suurendama tõenäosust, et esitatavad ettepanekud saavad seaduse jõu.»

Eesti Koostöö Kogu on 2007. aastal loodud sihtasutus, mille tegevuse eesmärgiks on Eesti tuleviku pikaajaliste väljakutsete kaardistamine ning neile lahenduste leidmine. EKK annab välja iga-aastast Eesti Inimarengu Aruannet.


Artikkel Postimehe veebilehel.