Pärja asetamine tundmatu sõduri hauale 

 © Christian Nistor (Rumeenia presidendi kantselei)