kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Jõelähtme uurimus pälvis preemia", Harju Elu, 15. märts 2013

15.03.2013

President Toomas Hendrik Ilves Tartus Eesti Kirjan­dusmuuseumis üle selleaas­tased vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemiad.

Tunnustuse sai teiste seas Triin Äärismaa projekti "Suulise rah­vapärimuse kogumine Jõelähtme piirkonnas" eest. Teised auhin­natud olid Kaie Humal Võrtsjärveäärse pärimusainese järjekind­la talletamise eest aastail 2011-2012 ning Rosaali (Roosi) Kar­jani pikaaegse ning järjepideva Kihnu pärimuse talletamise eest.

Presidendi sõnul kannab ja talletab eesti, nagu iga teise rah­va rahvaluulet kõigi oma nüans­side ja kogu oma rikkusega keel. Tema sõnul on eestlaste emakee­les kihistunud Eesti minevik ja rahva läbielamised ning emakeel on osa Eesti pärimusest.

"Pärimus talletab ehk kõige sõltumatumalt meie lugu, seda ei või ülevalt tulevate käskudega muuta ega kõrvalt peale suruda. Pärimus tekib inimese tunnetest, emotsioonidest ja kogemustest," tõdes president Ilves. "Pärimust kogudes ei saa seda ilustada ning pärimuse kogumiseks läheb vaja inimlikku mõistmist ja head eneseväljendusoskust."

Eesti head pärimuse kogujad mõistavad seda, lisades Eesti kultuuripärandisse hulga värve, mis moodustavad ühise mustri, tunnustas president.