kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Presidendi teenetemärgi pälvisid mitmed ülikooli inimesed", Universitas Tartuensis, 21. märts 2012

21.03.2012

President Toomas Hendrik Ilves andis vabariigi aastapäeva eel Eestile osutatud teenete tunnustamiseks riiklikud autasud 99 inimesele. Tunnustuse pälvisid ka mitmed Tartu ülikooliga seotud inimesed.

«Iseseisvuspäeva eel tänab ja tunnustab meie riik teenetemärkidega inimesi, kelle pühendumus eri elualadel on olnud paljudele teistele julgustuseks ja innustuseks,» kirjutas riigipea teenetemärkide otsuse eessõnas.

Presidendi sõnul näitab riik selle tunnustuse kaudu nii oma rahvale kui ka välisilmale, millised on Eesti väärtushinnangud ja vaim ning millised teod on olulised.

Valgetähe III klassi teenetemärgi sai avastusõppe edendaja ning Metsaülikooli eestvedaja ja kaasaaitaja Eestis, Tartu ülikooli külalisprofessor Mare Taagepera.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvisid TÜ-st emeriitprofessor seeneteadlane Kuulo Kalamees, kes on Eesti üks silmapaistvamaid seente uurijaid ning tutvustajaid; õppejõud ja arheoloog Ain Mäesalu, kes on ligi 30 aasta jooksul uurinud muinas- ja keskaegseid linnuseid, ning emeriitdotsent keeleteadlane Jaak Peebo. Sama auraha sai ka ülikooli nõukogu liige, Eesti mõtteloo üks kujundajaid ja ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.

Valgetähe V klassi teenetemärgi sai TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, teaduse populariseerija Mart Noorma, kelle tegevus tudengisatelliidi meeskonna eestvedajana on suurendanud noorte huvi loodustäppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu.

Valgetähe V klassi teenetemärgiga autasustati ka muusikut ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõudu Villu Veskit.

Eesti Punase Risti teenetemärgi sai TÜ kliinikumi arst, Eesti esimest kopsusiirdamist juhtinud kirurg Tanel Laisaar.

President Ilves andis teenetemärgid üle 23. veebruaril Tartu ülikooli aulas.


Artikkel Universitas Tartuensis'e veebilehel.