Ühispilt Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse liikmetega. 

 © Matti Kämärä