Kohtumine Euroopa Komisjoni järgmise digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Günther Oettingeriga 

 © Etienne Ansotte