kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Kaubanduskoja juhatus ja Vabariigi President arutasid aktuaalseid majandusküsimusi", Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, 16. mai 2012

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja peadirektor Mait Palts President Ilvest tervitamas
© Toomas Tuul (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)

16.05.2012

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus kohtus eile, 15. mail Vabariigi President Toomas Hendrik Ilvesega. Presidendi auks antud traditsioonilisel lõunal arutati Eesti kui ka Euroopa majandust puudutavaid aktuaalseid küsimusi.

Olulisemate teemadena olid kõne all Euroopa Liidu siseturu toimimine ja teenuste vaba liikumine. Kaubanduskoja juhatuse liikmed rääkisid oma probleemidest seoses Euroopa Liidu siseturu mittetoimivusega ning nentisid, et muret tekitavad teemad e-kaubandusest teenuste vaba liikumist takistavate regulatsioonideni erinevates liikmesriikides. President nõustus, et probleemid eksisteerivad ning nentis, et kuigi kaupade ja teenuste vaba liikumine on formaalselt tagatud juba Euroopa liidu aluslepingutega, on reaalsuses selle täielikust toimimisest veel palju puudu. Üheks põhjuseks, miks e-kaubanduse valdkonnas tervikuna on hetkel ikka veel mitmeid takistusi, pidasid kohtumisel osalenud muuhulgas erinevate liikmesriikide erinevat infotehnoloogilist arengutaset ja erinevaid arusaamu teenuste toimivusest ning kättesaadavusest. Leiti, et Eesti saaks neis teemades ka Euroopa Liidu tasandil veelgi aktiivsemalt kaasa rääkida ja ning nii vastavaid arenguid mõjutada.

President tundis huvi Eesti ettevõtete tänase majandusliku olukorra ja väljavaadete vastu. Ettevõtete käekäigust rääkides märgiti, et mitmetes valdkondades on ettevõtete ekspordimahud hetkel eelmise aastaga võrreldaval kõrgel tasemel, kuid aastatagusega võrreldavat kasvu täna siiski ei ole. Täheldati sedagi, et jaesektorile tootvate ettevõte ekspordimahud on mitmel juhul veidi vähenenud, kuid samas on suurenenud kodumaine tarbimine, mis on toeks ettevõtlusele ning millest tulenev suurenenud tarbijate kindlustunne on kindlasti väga paljude kohalikule turule tootvate ettevõtete jaoks väga oluline. Laiema probleemina räägiti väliskaubandusest ja meie peamisi sihtturge puudutava majandusanalüüsi kättesaadavusest. Leiti, et Eesti majanduse ekspordilesuunatust arvestades on suures osas ekspordist sõltuvate ettevõtete jaoks oluline omada adekvaatset ja ajakohast teavet selle kohta, kuidas muutuvad trendid ja majanduslik olukord meie peamistel sihtturgudel.

Mitmete muude teemade seas käsitleti veel riigi otsustusprotsesside läbipaistvusega seonduvaid probleeme, korruptsiooni puudutavat olukorda ning maksupettuste ja varimajandusega seonduvaid küsimusi. Vabariigi President toetas Koja juhatuse poolt välja pakutud mõtteid, mis aitaksid õigusloome protsessi ja riigi toimimist mitmelgi juhul veelgi läbipaistvamaks muuta ning julgustas vastavaid ettepanekuid esitama.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurima vabatahtliku liikmeskonnaga mitteriiklik ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille liikmeskonna moodustavad pea 3200 Eestis tegutsevat ettevõtet, millest 96% on väikese ja keskmise suurusega äriühingud.


Artikkel Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehel.