kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Riigipea mekkis nimeta õuna", Sakala, 18. september 2010

18.09.2010

Katrin Johanson

 

Eile käis president Toomas Hendrik Ilves Eesti maaülikooli kutsel Polli aiandusuuringute keskuse tööga tutvumas.

Maaülikooli rektori Mait Klaas-seni sõnul on Polli aiandusuuringute keskusel ülikooli teadus- ja praktikabaasina väga tähtis roll nii õppeasutuse enda kui terve Eesti silmis. Eilne oli presidendi esimene ametlik visiit sinna.

 

Ettepanek

 

Professor Rando Värnik andis Toomas Hendrik Ilvesele pöördumise ettepanekuga hakata lisaks Eesti inimarengu raportile koostama maaelu arengu aruannet.

«Inimarengu aruandes on kahjuks vaid väike osa pühendatud maaelule,» põhjendas Värnik oma üleskutset.

Tema sõnul on tarvis täpsemalt välja selgitada, mis hoiab raskuste kiuste oma kodukohas 30 protsenti Eesti rahvastikust, kes elab valdades. «Tuleks kaardistada praegune olukord, inimeste eelistused ja väärtushinnangud,» lausus ta.

President pidas algatust asjalikuks. «Mina ja presidendi kantselei toetame seda mõtet,» lubas ta pöördumist vastu võttes.

Riigipea ütles, et ka tema on inimarengu raportit lugedes täheldanud, et see on linna poole kaldu. «Peame jõudma arusaamisele, et maaelu ei ole üksnes pilt, mis avaneb autoaknast Tartu—Tallinna maanteel sõites.»

Samas toonitas riigipea, et maaelu aruanne peaks vormilt sarnanema inimarengu raportiga. Samuti käis president välja mõtte, et seda võiks ellu viia sama institutsioon ehk Eesti Koostöö Kogu, sest nimetatud sihtasutus ühendab väga paljusid maaelu arengus kaasa rääkivaid organisatsioone.

«Eesti inimarengu raport on aastatega läinud üha objektiivsemaks ning sellest ei kuma läbi autorite tõlgendusi,» lausus Ilves.

Ta tõi oma kõnes välja, et riigi terviklikuks arenguks on vaja selget pilti äärealade olukorrast. «Siis saab astuda konkreetseid samme, näiteks viia elektriliinid maa alla, et meil iga tugevama tuuleiili järel ei oleks jälle üle tuhande majapidamise elektrita.»

President toonitas, et on vale käsitleda sotsiaalteadusi poliitikategemise vahendina. «Maaelu arengu küsimused pole parteipoliitilised, neid ei tohi võtta ühe või teise erakonna pärusmaana,» sõnas president. «Loosungid stiilis «Laar hävitas põllumajanduse» meid edasi ei vii.»

Oktoobris asetleidev maarahva kongress kohtumisel kõneks ei tulnud.

 

Istutas tamme

 

Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Ave Kikas andis riigipeale ülevaate asutuse tegevusest. Ehkki keskusel on 55 hektarit katsepõlde ja seal on 65 aasta jooksul aretatud 99 viljasorti, nimetas Kikas asutuse tõeliseks uhkuseks sealseid teadlasi ja töötajaid.

Tulevikusuundadest rääkides tõstis ta esile kava rajada Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse toel loodus- ja tervise-toodete kompetentsuskeskus. Ka mullu lätlastega kahasse valminud tootearenduskeskus on hästi tööle hakanud. Seal tegi president ringkäigu.

Eesti sordiaretuse suurmeheks nimetatav põllumajandusdoktor Kalju Kask tutvustas riigipeale õunasorte ja katse-aeda. Presidendi külaskäiku jäi meenutama Polli mõisa parki istutatud tamm.

 

TEADUSTÖÖ

Polli aiandusuuringute keskusel on 65-aastane ajalugu.
• Seal on aretatud 99 marja- ja puuviljasorti.
• Praegu on keskusel 55 hektarit katsepõlde.
• Keskuse kollektsioonis on üle 900 sordi.

Allikas: Polli aiandusuuringute keskus