kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Matemaatika on Allar Veelmaale töö ja hobi", Harju Elu, 22. oktoober 2010

22.10.2010

Regina Lilleorg

 

Möödunud aastal Harjumaa Aasta Õpetajaks tunnustatud Loo kooli matemaatikaõpetaja Allar Reinhold Veelmaa pälvis tänavu väga erilise tunnustuse.

Loo koolis seitsmendat aastat õpetava mehe tööd tunnustati Presidendi reaalteaduste eripreemiaga.

"See, et mind esitati, oli mulle teada. Tõenäosus, et preemia mulle tuleb, oli väike, sest kandidaate oli üle neljakümne. See on nagu bingo loto," kirjeldab Allar Veelmaa ning lisab, et ka möödunud aasta eripreemia kuulus matemaatikule.

"Samas on tunnustuse pälvimine kahdemata meeldiv," naeratab õpetaja. "Neljandal oktoobril helistati mulle presidendi kantseleist ja teatati komisjoni otsusest."

 

Kirjutab õpikuid

 

Lihtsalt niisama preemiaid ei anta. "Kui õpetaja koolis ainult õpetab kellast kellani, siis tavaliselt seda ei juhtu. Tavaliselt hinnatakse ikka aastate jooksul tehtut," räägib õpetaja Veelmaa. "Mina olen näiteks õpikuid kirjutanud, neid on minu õpetajaametis olemise jooksul kogunenud viis," näitab ta 10-12. klassi pakse matemaa-tikaõpikuid, millest viimane ilmus möödunud aasta jõuludel.

"Eesti koolides polegi ühtegi teist matemaatikaõpetajat, kellel enda õpikud koolis oleks," naeratab Veelmaa ning üdeb, et eks nüüd uute õppekavade tulekul lähevad õpikudki ümbertegemisele. Uute õppekavade ettevalmistamisel on ta üks matemaatika töörühma liikmetest.

"Matemaatikas pole küll väga palju muudatusi, ent kuna õpetamine läheb edaspidi kitsast ja laia haru pidi, peab tulema ka kaks õpikut," räägib ta.

Matemaatik näitab rohkeid õppematerjale ja ka Tiigrihüppe konkursi võidutööd, mida saavad nüüd kasutada kõik Eesti õpetajad ja lapsed.

 

Ei peedista

 

Matemaatika pole jõukohane igaühele ja matemaatik teab, et on lapsi, kellele hoopis paremini humanitaar- või loodusained sobivad. "Kui on näha, et õpilane kaldub humanitaari, ei pea ma oma pühaks kohuseks teda matemaatikaga nö peedistada," muigab õpetaja.

"Matemaatikaõpetaja ülesanne ei ole muuta matemaatikat vastikuks, tuleb ära näidata kohad, kus elus seda ainet vaja läheb."

Neile, kes aeg-ajalt jänni jäävad, on Veelmaa arvates parim võimalus konsultatsioon. "Õpetaja ülesanne on tabada, kus on moment, millest laps üle ei saa," ütleb Veelmaa ning räägib, et lüngad matemaatikas tekivad ka kooli vahetuse tõttu.

"Kui laps on paikne, on õpetajal aega lapsega harjuda ning teada tema nõrku ja tugevaid külgi. Ja kui põhikooli eksam mõistlikult teha, on see sooritamiseks jõukohane kõigile," on Veelmaa veendunud.

 

TEAVE

Allar-Reinhold Veelmaa
• Veelmaa on õpetanud lisaks matemaatikale ka füüsikat ja infotehnoloogiat.
• Ta on koostanud ja olnud kaasautor paljudele õppematerjalidele nii põhikoolis kui gümnaasiumis, koostanud e-õppematerjale, avaldanud palju erialaseid artikleid ja olnud kaasategev Tiigrihüppe programmis.
• Reaalteaduste eripreemiat, mida rahastab Skype Eesti, anti välja teistkordselt ning selleks on 60-000 krooni.

Allikas: Vabariigi Presidendi Kantselei