kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"MAARJAMAA RISTI III KLASS: Türgi minister, kes avas tee Eesti veiste ekspordiks", Maaleht, 3. veebruar 2011

03.02.2011

Silja Lättemäe

 

Eesti-Türgi põllumajanduslik koostöö on nii edukalt käima läinud, et president tunnustab tänavu kõrge autasuga Türgi põllumajandusministrit Mehmet Mehdi Ekeri.

Kui paar aastat tagasi saabus Türgi põllumajandusminister Mehmet Mehdi Eker koos saatjaskonnaga Eestisse, et allkirjastada koos meie ministri Helir-Valdor Seederiga põllumajandusliku koostöö leping, tundus see me põllumeestele lausa uskumatu. Et mida leiab nii suur riik huvitavat väikeses Eestis?

Toona rääkis Eker Maalehele, et Türgi on oma toodangumahu poolest mitmes toiduvaldkonnas maailma esikümnes.

 

Kullaauk Keavas

 

"Teraviljakasvatuses oleme 7.-8. kohal, köögivilja ja puuviljaga aga 4. kohal. Meil on 12 miljonit piimalehma, 25 miljonit lammast, 7 miljonit kitse - kokku umbes 44 miljonit eluslooma," tõi Eker näiteks. Ning rõhutas, et Türgi huvi meie põllumajanduse vastu seisneb tihedamas koostöös loomade tõuaretuse alal, samuti hakatakse vahetama teadus-infot ja tegema ühisprojekte.

"Kuna Türgi on lõpetamas Euroopa Liiduga läbirääkimisprotsessi, on meil kindlasti kasu ka Eesti ELiga ühinemise kogemustest," üsas Türgi minister.

2009. aasta suvel, kui koostööleping allkirjastati, külastas Türgi minister ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut (ETKÜ) Raplamaal Keavas.

Küllap jätsid meie maailmatasemel tõuaretus ja eliittõupullide head näitajad kõrgele külalisele hea mulje, sest Türgi avas eelmisel aastal ELi riikidest ainsana Eestile piirid tõuloomade sisseveoks.

Nende paari aastaga, mil Eesti-Türgi põllumajandussidemed juurdumas, ongi kõige edukamalt käima läinud tõu- ja lihaveiste müük.

"See oli meie põllumeestele väga suur võimalus, kui saime alustada tõuloomade müüki Türki, sest saame sealt kõrgemat hinda," toob ETKÜ juhatuse esimees Tanel Bulitko esile, et meie aastatepikkuse tõuaretuse viljad ehk tõuloomad on ekspordiks tõeline kullaauk.

2010. aasta esimesel poolel allkirjastati kokkulepe tervisesertifikaadi osas ja kohe alustati tiinete tõumullikate müügiga. Septembris hakati ka tapapulle müüma, nüüd veetakse Türki lisaks nuumapulle, keda kohapeal edasi nuumatakse.

 

Türki saadeti üle 2000 veise

 

Kokku eksporditi Türki eelmisel aastal 2351 veist, neist 1737 olid tapapullid ja 614 tiined mullikad. Koostööd tehakse praegu seitsme Türgi firmaga.

"Kui varem eksportisime pulle ainult lähiriikidesse, siis nüüd tunnevad meie veiste vastu huvi ka nii eksootilised riigid nagu Türgi ja Malta," on Tanel Bulitko rahul. Ta toob esile Türgi ministri isikliku panuse kahe riigi põllumajanduslikus koostöös.

"Minister Mehmet Mehdi Eker on ise hariduselt veterinaar, ta oli väga huvitatud meie tõuaretusest ja veisekasvatusest," rõhutab ETKÜ juhatuse esimees.