Президент Ильвес посетил Рапламаа

03.11.2010

 

 © Arvo Kuldkepp (Nädaline)