Välisriigi au- või teenetemärgi registreerimine

Eesti kodanik, kellele on antud välisriigi au- või teenetemärk, peab esitama mõistliku tähtaja jooksul pärast au- või teenetemärgi saamist avalduse Vabariigi Presidendi Kantseleile selle teenetemärkide registris registreerimiseks.
Avaldusele lisatakse koopia au- või teenetemärgi tunnistusest.

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.

Eesnimi * Abi
Perekonnanimi * Abi
Sünnipäev, -kuu ja -aasta * Abi
Elukutse või amet, auaste * Abi
Töö- või teenistuskoht * Abi
Ordeni andnud riik * Abi
Orden ja ordeni klass * Abi
Andmise aeg * Abi
Varem antud välisriikide teenetemärgid Abi
Teenetemärgi andmise otsuse andmed (andja, kuupäev, number) * Abi
Koopia teenetemärgi tunnistusest * Abi
Kontrollkood * Kontrollkood

Sisesta pildil kujutatud tähekombinatsioon

Abi
Märkus: *-ga tähistatud väljade täitmine on kohustuslik.

Registreeri