Miniatuuri/rosettmärgi taotlemine

Teenetemärgi kavaleril on õigus taotleda lisaks talle antud teenetemärgile teenetemärgi miniatuuri ja täiendavat rosettmärki. Taotlus (koos riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või selle koopiaga) esitatakse Vabariigi Presidendi Kantseleile. Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud suuruses.

Vabariigi Presidendi Kantselei teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates ning väljastab taotletu teenetemärgi kavalerile mõistliku tähtaja jooksul.

Riigilõivumäärad:
1) miniatuur – 39 eurot;
2) rosettmärk – 13 eurot.

Riigilõivu tasumisel märkida saajaks Rahandusministeerium
Riigilõiv tasuda kontole SEB a/a EE891010220034796011 (10220034796011) või Swedbank a/a EE932200221023778606 (221023778606)
Tasumisel märkida viitenumbriks 2900080584
Selgituseks märkida taotleja (teenetemärgi kavaler) nimi

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.

Eesnimi * Abi
Perekonnanimi * Abi
Teenetemärk Abi
Riik * Abi
Linn või maakond * Abi
Sihtnumber * Abi
Elukoht (tänav, maja, korter) * Abi
E-post Abi
Telefon Abi
Vabariigi Presidendi otsuse kuupäev, millega teenetemärk anti * Abi
Vabariigi Presidendi otsuse number, millega teenetemärk anti * Abi
Tellimus * Abi
Faili lisamine   Abi
  Teatis riigilõivu tasumise kohta *  
  Koopia teenetemärgi tunnistusest *  
Kontrollkood * Kontrollkood

Sisesta pildil kujutatud tähekombinatsioon

Abi
Märkus: *-ga tähistatud väljade täitmine on kohustuslik.

Saada taotlus