Tapa 1. Jalaväebrigaadi külastus. 

 © Srs Siim Verner Teder, Rms Rene Reede