Teenistusülesande täitmisel hukkunud maat Marko Knapsi leinatalitus Pärnu Eliisabeti kirikus 

 © Kaitseväe Peastaap