kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Läänemere arenguvisioon kinnitatakse Pärnus", Pärnu Postimees, 27. august 2013

© Urmas Luik (Pärnu Postimees)

27.08.2013

Kalev Vilgats


Eile algas Pärnus hotellis Strand kahepäevane Läänemere maade 22. parlamentaarne konverents (BSPC), millel osalevad 11 Läänemere-äärse riigi ja 26 parlamentaarse organisatsiooni delegatsioonid 200 liikmega.

Üldine teema on säästev innovatsioon kui konkurentsivõimelise majanduse mootor.

Pärast Pärnu muusikakooli väikeste viiuldajate esinemist näidati osalistele videotutvustust Eestist. Meie riiki reklaamiti kõigepealt kui Skype'i sünnikohta, anti ülevaade edusammudest IT valdkonnas ja lõpetati suurejooneliselt, et kui internetil oleks kodu, oleks see Eesti.

Tervitusega, mis sisult ja ajaliselt meenutas pigem ettekannet, esines Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

President kutsus süvendama koostööd valdkondades, nagu läbipaistvus, avatus, kollektiivne julgeolek. Pöörama tähelepanu majanduskasvu edendamisele, konkurentsivõime tõstmisele ja teenuste vabale liikumisele, panustama haridusse.


Kauplemine on mere ääres veres


President Ilves tõdes, et arvutiõpe, millega alustati enam kui 15 aastat tagasi, hakkab ära tasuma. Ent valdkondi, kus on arenguruumi, jätkub. Näiteks e-teenuste muutmine riikideüleseks, mis Euroopa Liidu tasemel on tulevik, kuid Soome on juba sinnapoole teel.

ELis ei tööta veel kuigi hästi online-äri. Põhjuseks inimeste pelgus, osa riikide protektsionism, vähene usaldus, kuigi Ilvese sõnade järgi on inimeste usalduse tase Läänemere ääres kõrgem ELi keskmisest. Ometi võiks online-äri suurendada ELi rahvuslikku kogutoodangut nelja protsendi võrra.

"Vaja on häid poliitilisi otsuseid," rõhutas Eesti riigipea, märkides, et e-lahendused saaksid muuta pankade piiriülese tegevuse kergemaks ja odavamaks.

"Mereäärsed riigid tahavad kaubelda rohkem kui need, kellel merd ei ole," muigas Ilves ja ilmestas oma mõttekäiku näitega, et Eesti tänavuse kuue kuu ekspordist ja teenustest läks kolmveerand ning pisut ülegi Läänemere-äärsetesse riikidesse. "Investeerida tuleb sellesse, milles oleme parimad," soovitas Ilves.


Tagasi- ja edasivaade


Eesti aastase eesistumise võttis kokku BSPC alalise komitee president, riigikogu aseesimees Laine Randjärv. Muide, esimese päeva esimene pool oligi retrospektiivne. Venemaa tegi kokkuvõtte oma eesistumisaastast Läänemere riikide nõukogu esimehena 2012–2013. Järgmise eesistujana tutvustas Soome oma plaane.

Ülevaade saadi valitsusväliste organisatsioonide tegevusest Läänemere heaks. Läänemere keskkonnakaitse komisjon (HELCOM) kandis ette Läänemere tegevusplaani elluviimise seisust ja Euroopa Parlamendi esindaja kõneles ELi Läänemere strateegiast ning Põhjamõõtmest.

Enne lõunat arutati teemal "Visioon 2050 – millist innovatsiooni vajab piirkond, et olla jätkusuutlik?". Pärastlõuna oli rohelise kasvu ja energeetilise efektiivsuse päralt.

Päeva lõpetas kultuuriprogramm ja riigikogu esimehe Ene Ergma antud pidulik õhtusöök.

Täna arutatakse kõigepealt, milliseid majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi on vaja Läänemere piirkonnas loominguliseks ettevõtluseks. Näiteks kuidas muuta idee 48 tunniga toimivaks teenuseks või prototüübiks.

Seejärel kuulatakse ära integreeritud merenduspoliitika ja inimkaubanduse raportööride ettekanded.

Kuigi tavakodanikule võib BSPC tunduda järjekordse jututoana, on tegemist koguga, mis saab otseselt mõjutada riikide valitsusi ja rahvusvahelisi organisatsioone tegutsema Läänemere keskkonna hüvanguks ning selle ääres asuvate riikide arenguks.