kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Rahvakogu ettepanekud jõuavad riigikoguni 9. aprillil", BNS, 19. märts 2013

19.03.2013

Riigikogu põhiseaduskomisjon kohtus teisipäeval Eesti Koostöö Kogu esindajatega, kes avaldasid valmidust anda rahvakogu ettepanekud ja sellega kaasnev töömaterjal üle 9. aprillil.

Koostöö kogu esindajad andsid riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate rahvakogule edastatud ettepanekute analüüsiprotsessist ja edasistest tegevustest, teatas riigikogu pressiesindaja BNS-ile.

Toimus arutelu teemal, kuidas selekteeruvad välja rahvakogu ettepanekud ja kuidas saaks neid lülitada riigikogu seadusloome protsessi.

Koostöö kogu esindajad avaldasid valmidust anda rahvakogu ettepanekud ja sellega kaasnev töömaterjal riigikogu põhiseaduskomisjonile üle 9. aprillil, kui kokkuvõtted on tehtud ka 6. aprilli rahvakogu arutelupäevast.

Põhiseaduskomisjon arutas ka justiitsministeeriumi poolt esitatud erakonnaseaduse muudatustepaketti. Komisjon ootab riigikogu fraktsioonide seisukohti eelnõu kavandile 26. märtsiks ja jätkab eelnõu arutelu oma 28. märtsi istungil. Eelnõu on kavas riigikogu täiskogule üle anda aprillis ning selle edasise menetlemise käigus soovib komisjon arvestada ka rahvakogust laekunud ettepanekutega.

Eesti Koostöö Kogu seisukohti ja käimasolevat analüüsiprotsessi tutvustasid SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel ja rahvakogu ettepanekute analüüsi koordineeriv Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp.