kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Rahvakogu otsustajad kogunevad lauluväljakule", Postimees, 18. veebruar 2013

18.02.2013

Tuuli Koch


Aprilli alguses aset leidval Rahvakogu arutelupäeval kogunevad 500 väljavalitut suure tõenäosusega Tallinna lauluväljaku ruumidesse.

Täna käib korraldusmeeskond lauluväljaku ruume üle vaatamas, kuna see näib praegu kõige sobivama paigana. Käimas on ka arutelupäeva ettevalmistamine ning otsitakse inimesi, kes hakkavad juhtima laudkondade tööd. Sel nädalal võetakse pakkumised ka uuringufirmadelt, kes hakkavad inimeste valimit koostama.

Rahvakogu veebi laekunud ettepanekute ja kommentaaride süstematiseerimise, analüüsi ja kirjalike kokkuvõtete koostamise eest vastutab Praxis. Kümneliikmeline meeskond süstematiseerib laekunud ettepanekud ja nende juurde tehtud kommentaarid andmebaasis (kokku tekkis ligi 5600 märkimist). Selle tulemusel tekivad andmetabelid põhiteemade lõikes koos alateemadega.

Teemade ja alateemade süstematiseerimise järel töötatakse ettepanekud ja kommentaarid sisuliselt läbi ning koostatakse kirjalikud kokkuvõtted, mis annavad ülevaate sellest, mida Rahvakogus arvati igal teemal ja alateemal. Nende kokkuvõtetega töötavad edasi eksperdid, tuues välja mõjuhinnangud selle kohta, mida toob endaga kaasa ettepanekute elluviimine.

Esimene süstematiseerimine näitas, et lisaks viiele põhiteemale (erakondade rahastamine, erakondade konkurents, valimised, osalus, depolitiseerimine) esitati hulk ettepanekuid ka riigi üldise toimimise kohta (rubriik «Riik üldine» u 10%) ning muudel teemadel (rubriik «Varia» u 26%). Riigi üldise toimimise kohta tehtud ettepanekud töötatakse läbi ja koostatakse kirjalik kokkuvõte. «Varia» rubriigis olevaid ettepanekuid analüüsitöö ei hõlma.

Analüüsimeeskonda kuuluvad Annika Uudelepp, Maiu Uus, Andres Kõnno, Mihkel Nestor, Birgit Paal, Vootele Veldre, Heli Laarmann, Reelika Ermel, Käärt Kaljuvee ja Kati Päike.

Praxiselt saadud sorteeritud ettepanekutega asuvad tööle eksperdid. Ekspertide nimekirja on koostanud presidendi algatusel kogunenud Jääkeldri koosolekul osalejad ja Eestis registreeritud erakonnad. Eksperdiks sobivad inimesed, kellel on viiel Rahvakogu teemal märkimisväärne akadeemiline ja/või praktiline teadmine.

Ekspertide ülesanne on lisada ettepanekutele neutraalne, lihtsasti mõistetav ja võimalikult lühike mõjuanalüüs. Eksperdid tegutsevad ühiselt, et kindlustada mõjuhinnangu erapooletus ja hea kvaliteet.

Mõjuhinnangud avaldatakse Rahvakogu veebilehel ja neid saab ettepanekutega veelgi täiendada. Need hinnangud on aluseks ettepanekute esitajate ja ekspertide aruteludel, mis eelnevad suurele arutelupäevale.


Ühisloomeprotsessi eksperdid

Rahastamise järelevalve komisjon
Ardo Ojasalu, Zoja Masso

Valimiste osakond ja vabariigi valimiskomisjon
Alo Heinsalu, Mihkel Pilving, Priit Vinkel, Arne Koitmäe

Tartu Ülikool, politoloogia
Vello Pettai, Piret Ehin, Rein Taagepera, Allan Sikk (pole veel vastanud), Mihkel Solvak

Justiitsministeerium
Kristen Kanarik

Riigikogus esindatud erakondade esitatud eksperdid
Rain Rosimannus, Ain Seppik, Priit Toobal, Indrek Saar, Mihkel Liivo, Tiit Riisalo

Rohelised
Aleksander Laane

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Margo Miljand (või keegi, kelle ta nimetab)

Vabaduspartei ja Põllumeeste Kogu
Aarne Toomsalu (või keegi, kelle ta nimetab)

«Harta 12»
Ignar Fjuk, Marju Lauristin

Eesti Koostöö Kogu
Raivo Vare, Jüri Raidla, Jüri Adams

Advokatuur
Kaupo Lepasepp, Allar Jõks, Ivar Tallo, Ülo Kaevats

Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud
Liia Hänni, Mall Hellam, Silver Meikar, Andres Ergma, Tiina Randma-Liiv, Agu Uudelepp, Anu Toots, Tõnis Saarts


Artikkel Postimehe veebilehel.