kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Praxis töötab Rahvakogu ettepanekud läbi veebruari lõpuks", BNS, 5. veebruar 2013

05.02.2013

Poliitikauuringute keskus Praxis töötab ühisloomeportaali Rahvakogu jaanuaris laekunud ettepanekud läbi veebruari lõpuks, mil nendega hakkavad tööle eksperdid.

Praxis süstematiseerib ja koondab samal teemal tulnud ettepanekud, töötab need sisuliselt läbi ja koostab kirjalikud kokkuvõtted, ütles Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp BNS-ile. "Tegu ei ole hinnangute andmisega, vaid analüütiliselt korrektse süstematiseerimise, sünteesi ja kokkuvõtete koostamisega," sõnas ta.

Tulemuseks on kirjalikud kokkuvõtted kahel tasandil. Igal viiel põhiteemal tekib üks koondkokkuvõte ja iga põhiteemal raames tekib süstematiseerimise tulemusel teatud hulk alateemasid, mille kohta koostab Praxis samuti kirjalikud alateemade kokkuvõtted. "Nende lugemine annab kompaktse ja sisulise ülevaate sellest, milliseid ettepanekuid iga põhiteema lõikes tehti, kas kujunesid domineerivad ettepanekud, milline oli sarnastel alateemadel tehtud ettepanekute variatsioon," selgitas Uudelepp.

Ühe põhiteema näitena tõi Uudelepp erakondade rahastamise, mille üheks alateemaks on erakondade kampaaniakulude piiramine. "Alateema kokkuvõtte toob välja, milliseid ettepanekuid kampaaniakulude rahastamise kohta tehti, milline oli domineeriv ettepanek ja kuivõrd varieerusid kampaaniakulude piiramise ettepanekud sisuliselt," selgitas Uudelepp.

Erakondade rahastamisel oli kokku viis alateemat, mille kõigi kohta valmivad sarnased kokkuvõtted. Lisaks valmib koondkokkuvõte erakondade rahastamise teema kohta, mis üldistab ja võtab kokku kõik alateemad.

Eksperdid, kelle tööd juhib presidendi õigusnõunik Ülle Madise, lisavad kirjalikele kokkuvõtete oma hinnangud selle kohta, milliseid mõjusid nende ettepanekute elluviimine kaasa toob. Praxise koostatud kirjalikud kokkuvõtted on otsene sisend ekspertide tööle ja ekspertide töö toimub veebruari lõpul ning märtsi algul.

Viiel põhiteemal toimuvad ettepanekute esitajate, ekspertide, poliitikute ja huviliste osalusel seminarid, kus vaagitakse läbi võimalikud lahendusteed. Sisendiks on analüütilised kokkuvõtted koos eksperthinnangutega. "Seminaride eesmärk on sisuliselt saadud ettepanekute põhivariandid läbi mõelda ja pakkuda selle sisendi põhjal välja erinevad põhimõttelised variandid, mida rahva arutelupäeval kaalutakse ja pakutakse välja parim lahendustee," selgitas Uudelepp.

Aprillis toimub 500-se juhuvalimiga rahva arutelupäev, mille ettevalmistamist koordineerib Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübar.