kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Jääkeldriprotsessi jaoks eraldati riigieelarvest raha", Delfi, 23. detsember 2012

23.12.2012

Vahur Koorits


Jääkeldri algatus Eesti demokraatia edendamiseks saab ka väikese rahalise toe, aga selle suurus pole veel täpselt teada.

Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel selgitas, et presidendi kantselei kaudu esitati novembris riigikogu rahanduskomisjonile lisarahastamise taotluse ühe pikaajalise projekti tarvis vajalike uuringute läbiviimiseks.

Pärast taotluse esitamist algas Jääkeldri protsess ja Eesti Koostöö Kogule pandi kohustus tagada selle praktiline läbiviimine. Kohtumisel riigikogu rahanduskomisjonis oli ka sellest ning võimalikest kuludest Koppeli sõnul põgusalt juttu.

Eesti Koostöö Kogu lisataotlus järgmise aasta riigieelarvest rahuldati lõppkokkuvõttes 60 000 euro suuruses summas. Eelarve muudatusettepanek, mis on eile heaks kiidetud 2013. aasta riigieelarve osa, kirjutab: 60 000 eurot Eesti Koostöö Kogule uuringute ja analüüside läbiviimiseks.

IRLi ja Reformierakonna ühise muudatusettepaneku tutvustamisel mainis rahanduskomisjoni esimees Sven Sester muu hulgas, et raha eraldati ka Jääkeldri protsessi läbiviimiseks. Mis tähendab Koppeli sõnul, et sellest 60 000 lisaeurost saab katta ka Jääkeldri algatusega kaasnevaid vältimatuidkulutusi, nagu veebikeskkonna rajamine, märtsikuise avaliku rahvakoosoleku korraldamise kulu, teavituskampaania vms.

"Hetkel ei ole mainitud kulutuste suurus mulle veel teada, kuivõrd ettevalmistustööd alles käivad. Mistõttu pole mul hetkel võimalik ka vastata ka küsimusele - mis see kõik maksab? Aga vastab tõele, et mingi hulk raha on vältimatute kulutuste katmiseks tõesti olemas," selgitas Koppel.


Artikkel Delfi veebilehel.