kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Presidendipaar viibis Peipsimaal", PeipsiRannik, 22. august 2012

22.08.2012

24.-25. juulil külastas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves koos abikaasa Evelin Ilvesega järjekordselt Peipsimaad. Kaks aastat tagasi käisid nad Kallastel sibulalaadal, eelmisel aastal kalalaadal Kasepääl, nüüd aga ajastasid oma sõidu Peipsimaa turis­mikaardi avamisele Peipsimaa külas­tuskeskuses Kolkjas. Kõrgesti austatud külalised saabusid MTÜ Piiri Peal juht­konna kutsel, seega tervitas neid soola-leivaga mittetulundusühingu juhataja Aime Güsson. Külastuskeskuse pere­naise sõnul näeb ta oma peaülesannet aidata siinsetel vanausulistel säilitada oma kultuuri, kombeid ja tavasid ning tutvustada neid väliskülalistele ja Eesti elanikele. See asutus töötab juba mitu aastat ja leiab toetust erinevatest fondi­dest.

Pärast külastuskeskuse lindi lõikamispidustust olid president ja tema abikaasa kutsutud tassile samovariteele, maitsma pirukaid ja teisi kohalike retseptide järgi valmistatud suupisteid. Sundimatus õhkkonnas vesteldi kohali­ku omavalitsuse esindajatega, ettevõtja­tega ja Peipsimaa arengu elavdamiseks loodud organisatsioonide liikmetega. Muuhulgas kuulis hr Ilves siinsetest probleemidest otse Peipsiääre valla töötajatelt Maria Dudkinalt ja Svetlana Krupkolt, Peipsi alamvesikonna kaluri­te liidu juhatuse esimehelt Urmas Pirkilt, kalandusettevõtjalt Aivo Kährilt, Eesti vanausuliste liidu esimehelt Pavel Varuninilt ja teistelt.

President avaldas kohalikele elanike­le ja piirkonnale tervikuna väga soojalt oma lugupidamist ja rõhutas, et riik osutab ka edaspidi abi kõigile käesole­val ajal Peipsimaa arengu heaks toimi­vatele programmidele.

Oma visiidil külastas Toomas Hend­rik Ilves abikaasaga ka Varnja ja Kolkja vanausuliste kirikuid, vanausuliste ma­jamuuseumi Kõikjal ja Alatskivi lossi, samuti viibisid nad vanausuliste lastelaagris, mida peetakse Kolkja külas igal aastal sellel ajal.