kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Presidendiga räägiti tormidest ja keskustest", Virumaa Teataja, 1. oktoober 2010

01.10.2010

Aarne Mäe

 

Üleeile kõneldi presidendi ümarlaual tormikahjustustest ja regionaalpoliitikast.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu uues hoones kogunenud vabariigi presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud arutas tegutsemist hädaolukordades ning kuulas regionaalministri ettekannet regionaalpoliitika arengusuundadest. Töökoosolekule kutsuti maavanemad ja omavalitsusliitude esindajad. Lääne-Virumaad esindasid maavanem Einar Vallbaum ja Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev.

Viimaste augustitormide õppetundidest kõneles Ida-Eesti päästekeskuse direktor Ailar Holzmann. Tõdeti, et kindlasti ei jäänud käesoleva suve tormid viimasteks ning seega tuleb juba nüüd mõelda, kuidas tormideks valmistuda.

 

Tormiga saadi hakkama

 

Kuigi maakondlikud kriisikomisjonid on praeguseks kaotatud, tõi Lääne maavanem eeskujuks Läänemaal senini toimivaid omavalitsuste kriisikomisjone ja maakondlikku. Einar Vallbaum tõstatas küsimuse, kas maakondlikul kriisikomisjonil kui vahelülil on mõtet, kui sel puuduvad materiaalsed võimalused. Maavanem Vallbaumi hinnangul toimib Ida-Eesti kriisikomisjon, mida juhib Ailar Holzmann, väga hästi.

President Toomas Hendrik Ilves tunnustas päästeametnike ja paljude vabatahtlike tegevust tormikahjude likvideerimisel, milles osalesid ka kaitseväelased ja -liitlased.

Samas pidas riigipea oluliseks, et näiteks nii põllumajandusettevõtted kui ka sideoperaatorid oleksid valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, mis tähendab varugeneraatorite soetamist. Samuti on tähtis, et Eesti Energia panustaks nii õhuliinide asendamisse maakaabliga kui ka õhuliini kaitsevööndi laiendamisse.

"Ent on veel üks valdkond, mis puudutab otseselt kohalikke omavalitsusi, kes peavad olema oma elanikele ka partneriks, nõuandjaks, et mida ja kuidas on vaja teha. Sest: viimane augustitorm tõi välja probleemi, et ka Lääne-Viru tuulepealsel maal on paljud kortermajad kindlustamata, omavalitsused polegi neil seda soovitanud teha ja nüüd peavad inimesed raskes olukorras ise -kõrvalise abita - toime tulema," rääkis riigipea.

Regionaalpoliitikast tegi ettekande regionaalminister Siim Kiisler, kes käsitles muu hulgas toetusraha jagunemist piirkonniti.

 

Eestis pole vaid neli keskust

 

Peep Vassiljev juhtis tähelepanu vajadusele analüüsida, miks Lääne-Virumaale on ettevõtluse ja tööstuse toetusi tulnud vähem kui teistesse maakondadesse. Kõneldes enne Kiisleri regionaalpoliitika ettekannet, meenutas president Ilves, et teenused peavad olema inimestele kõikjal võrdselt kättesaadavad, sellest peab lähtuma riik avaliku halduse kujundamisel ning siin on vajadus tihedama koostöö järele riigi ja omavalitsusliitude vahel.

"Me eksitame ennast ja kõiki teisi, kui regionaalpoliitikast rääkides mõtleme vaid ääremaale või väikeste külade elule või Eesti saartele. Meil tuleb oma tähelepanu pöörata ka linnadele, mis saavad olla oma piirkonna arengu vedajateks," ütles president Ilves. "Ja siin ei pea ma silmas vaid Tallinna, Pärnut, Tartut ja Jõhvit, kuhu riigiasutused koonduvad. Me ei saa Eestit koondada vaid nelja keskusesse," lisas ta.

"Seepärast räägin mina paljudest maakonnakeskustest ja kindlasti näiteks Narvast kui võimalikest tugevatest regionaallinnadest," kõneles president.