kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"President andis üle hariduspreemiad", Õpetajate Leht, 15. oktoober 2010

15.10.2010

Tiina Vapper

 

Presidendi hariduspreemiaid jagati üheksandat korda. Kokku anti välja neli rahapreemiat.

President Toomas Hendrik Ilves andis 14. oktoobril üle tänavused hariduspreemiad ja reaalteaduste eripreemia. Hariduspreemiad pälvisid Leili Sägi Pärnu vene gümnaasiumist (preemiasumma 75 000 krooni), Villu Baumann Haapsalu sanatoorsest internaatkoolist (55 000 kr) ja Maia Lilje Georg Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist (45 000 krooni). Presidendi reaalteaduste eripreemia (60 000 krooni) läks Allar-Reinhold Veelmaale Loo keskkoolist.

Leili Sägi õpetab Pärnu vene gümnaasiumis eesti keelt ja kirjandust ning on ühtlasi Pärnu linna vene õppekeelega koolide eesti keele aineühenduse juht ja õpetajate liidu aseesimees. Ta on koostanud vene gümnaasiumile eesti keele ja kirjanduse kursuse, kirjutanud metoodilisi materjale, avaldanud artikleid.

"Presidendi hariduspreemia saamine on mulle õpetajana suur au ja tunnustus," ütles Leili Sägi Õpetajate Lehele. "Ma ei kujuta end üheski muus ametis ette, töö noortega on tore ja huvitav. Kõige rohkem teeb rõõmu, kui mu endised õpilased tulevad ja räägivad, et saavad kõrgkoolis oma eesti keele oskusega hästi hakkama."

Villu Baumann, Haapsalu sanatoorse internaatkooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja on aktiivne ka väljaspool kooli: ta on Eesti tööõpetajate seltsi ning üleriigilise töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekomisjoni liige ning Haapsalu huvikeskuses tegutseva käsitööringi juhendaja.

Staažikas õpetaja arvab: "Mu tööraamat on igav, seal on ainult üks sissekanne, 42 aastat olen töötanud Haapsalu sanatoorses internaatkoolis. Töö on olnud huvitav ja loominguline, aga raske – iga erivajadusega laps vajab erinevat lähenemist. Preemiat pean suureks tunnustuseks. Ekstra ma selle nimel pingutanud pole, aga eks tunnustus näitab, et olen õigel teel."

Maia Lilje on Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli muusikaajaloo õpetaja. Ta on osalenud muusikakoolide koostööprogrammides, muusikateadlasena juhendanud paljusid teadustöid ja koolipraktikaid, osalenud erinevates arendusgruppides. Laiem avalikkus teab ja tunneb teda Eesti Raadio Klassikaraadiost.

"Usun, et mulle suure üllatusena osaks saanud tunnustuse on toonud usaldus, nii endiste ja praeguste õpilaste kui ka lähemate kolleegide poolt," arvab Maia Lilje, "veel olulisem, näen selles usaldust õpetaja töö vastu laiemalt. Ma ei pea ennast õpetajaks sõna otseses mõttes, pigem teejuhiks, innustajaks ühes imelises maailmas, mille nimi on muusika. On suur rõõm suhelda õpilastega, kes on oma kutsumuse leidnud. Selle eelduseks peab olema anne, midagi, mida õpetada ei saa."

Allar-Reinhold Veelmaa, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja on läbi aegade õpetanud lisaks matemaatikale ka füüsikat ja infotehnoloogiat, osalenud Tiigrihüppe programmis ning on paljude õpikute, õppematerjalide, erialaartiklite autor.

"Preemia saamine oli meeldiv üllatus," tunnistab Veelmaa. "Kakskümmend aastat tagasi tahtsin noore vihase mehena paljusid asju muuta. Tollased matemaatikaõpikud polnud halvad, aga soov oli teha uued ja paremad. Tõnu Tõnso ja Aleksander Leviniga koos tehtud õpikud on praeguseni kasutusel. Head meelt teeb, kui noor, keda ka mina olen õpetanud, saab elus hakkama ja on õnnelik."

 

Artikkel Õpetajate Lehe veebilehel.