koned

Otsused

- Reset + Prindi

615. Hädaolukorra seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus

03.03.2015

Riigikogus vastu võetud 18. veebruaril 2015

Avaldatud RT I, 12.03.2015, 3