State visit of the German President to Estonia

08.07.2013

State visit of the German Head of State Joachim Gauck and his partner Daniela Schadt to Estonia 

 © Raigo Pajula